DOKUMENTACJA DO POBRANIA


STATUT


REGULAMINY

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Regulamin Zarządu


Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody w lokalach Spółdzielni oraz ustalania opłat z tego tytułu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Rusałka" w Toruniu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem udziałowym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Rusałka" w Toruniu

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Rusałka" w Toruniu