Autor strony
Jarosław Centek

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rusałka"

Zebranie założycielskie odbyło się 3 maja 1989 r. Przewodniczył mu Ludwik Jurzysta, a Krystyna Zasadowska pełniła funkcję sekretarza. Uchwalono wówczas pierwszy statu spółdzielni, który został podpisany przez jej dwunastu założycieli:

 • Janusz Mikołajewski
 • Henryk Pawluk
 • Wojciech Łabenda
 • Andrzej Słoniecki
 • Krystyna Zasadowska
 • Wanda Batlińska
 • Ludwik Jurzysta
 • Roman Kłosowski
 • Henryk Pietras
 • Stanisław Kowalski
 • Jan Trawiński
 • Andrzej Bartoszewicz
 • Zebranie założycielskie wyłoniło również pierwszą Radę Nadzorczą, którą utworzyli:

 • Stanisław Kowalski (przewodniczący)
 • Wanda Batlińska
 • Jan Trawiński
 • Zgodnie z przyjętym statutem Spółdzielni, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu, w skład którego weszli:

 • Ludwik Jurzysta - prezes Zarządu
 • Krystyna Zasadowska - zastępca prezesa Zarządu
 • Wojciech Labenda - członek Zarządu
 • Roman Kłosowski- członek Zarządu
 • Dnia 27 czerwca 1989 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokartorsko-Własnościowa "Rusałka" została wpisana do rejestru spółdzielni w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Toruniu

  Zasiedlenia poszczególnych budynków spółdzielni:

 • ul. Rolnicza 14-14b - luty 1992 r.
 • ul. Traktorowa 44-50 - październik 1992 r.
 • ul. Rolnicza 2-4-6 - marzec 1993 r.
 • ul. Traktorowa 52-52a - maj 1995 r.
 • ul. Rolnicza 8 - kwiecień 2000
 • Obecnie Spółdzielnia liczy 5 budynków, 118 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe oraz 23 lokale użytkowe - garaże