Konta bankowe spółdzielni


  • 58 1020 5011 0000 9502 0176 5379 - RACHUNEK BIEŻĄCY (opłaty za mieszkanie/ garaż/ FV)
  • 40 1020 5011 0000 9502 0015 5697 - kredyt normatywny (B-1; B-3; B-4)

  • Zgodnie ze Statutem SM "Rusałka", opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.