Skład rady nadzorczej na dzień 09-09-2017 roku
(nowelizacja Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych)

(Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie)